Software engineering

We denken graag na over hoe u uw proces of machine op een zo efficiënt mogelijke manier kan besturen. Dit kan bij een volledig nieuw of bij modificatie van een bestaand systeem zijn.

We denken hierbij niet alleen na over het ontwerp, maar ook aan life-cycle en onderhoudsaspecten. Aspecten als downtime en onderhoudsvriendelijkheid nemen we continu mee in onze keuzes. 

Uiteindelijk leveren we een complete PLC besturing op die we door en door getest hebben op de juiste werking. 

Functioneel ontwerp

We beginnen met het zo zorgvuldig mogelijk inventariseren van uw eisen en wensen. Op basis hiervan bepalen we de exacte werking van het systeem. 

In deze fase vindt nauwe afstemming plaats met u als kant. Hiermee garanderen we dat de door ons bedachte oplossing helemaal in lijn ligt met uw verwachting.

Na goedkeuring hiervan gaan onze software engineers aan het werk om de vertaalslag te maken naar de techniek.

Diagrammen, flows en componenten

Om inzicht te krijgen in de juiste werking gaan we eerst aan de slag met het uitdenken van de juiste logische workflow. Wat is de gewenste flow en in welke scenario's is het mogelijk om hiervan af te wijken?

Hier koppelen we alle benodigde technische condities aan.

Code, blokken en ladders

Uiteindelijk vertalen onze software engineers dit naar een werkende PLC/SCADA code.

We programmeren hiervoor met de nieuwste modules en technieken voor het nastreven van een gegarandeerde kwaliteit en efficiëntie.

Testen, testen en testen

Uiteraard gaat niets bij ons de deur uit voordat het zorgvuldig getest is. Zo ook de software.

Voor ieder project volgt een FAT en SAT test. 

Hierbij wordt iedere I/O apart getest en vindt er een uitgebreide functionele test plaats van het complete systeem.


Samenwerken met systeemintegratoren

Naast dat wij de complete software voor uw besturing kunnen verzorgen, komt het ook regelmatig voor dat wij worden ingezet voor enkel de bouw en installatie van de besturingskast. In zo'n geval neemt bijvoorbeeld de desbetreffende systeemintegrator voor zijn rekening. Lees hier verder waar u ons nog meer voor kunt inschakelen.